Henkilötietolain (24.4.1999/523) 10 §:n edellyttämä rekisteriseloste

Henkilötietolaki määrää, että henkilötietojen automaattisen käsittelyn avulla ylläpidettävästä henkilörekisteristä on tehtävä jokaisen saatavilla oleva rekisteriseloste, jossa kerrotaan alla luetellut asiat.

Raamattuinfo ry:n verkkosivuston rekisteriseloste:
Henkilötietolain (24.4.1999/523) 10 §:n tarkoittama rekisteriseloste

1) Rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot:
Kyösti Karjalainen, raamattu<ät>raamattu.info (korvaa merkkojono ”<ät>” merkillä ”@”)

2) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Raamattuinfo ry:n verkkosivustoon rekisteröityjen käyttäjien tunnistus verkkosivustolla.

3) Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä:
Tunnistusta varten talletetaan IP-osoite, käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite. Mikäli käyttäjä seuraavat tiedot vapaaehtoisesti
järjestelmään syöttää, tallennetaan myös etunimi, sukunimi, kotisivun osoite, AIM, Yahoo IM, Jabber / Google Talk sekä käyttäjän itsestään kirjoittamaa lisätietoa.

4) Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
– Säännönmukaisesti tietoja luovutetaan käyttäjälle itselleen. Muille Raamattuinfo ry:n verkkosivuilla kävijöille näytetään käyttäjätunnus sekä kotisivun osoite.
– Tietoja ei luovuteta ylläpitäjän toimesta ulkopuoliselle tahoille ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.
– Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

5) Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista:
– Rekisteri on suojattu teknisesti.
– Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.