Raamatuntekstit Radio Novassa ja Radio NRJssä

Raamattuinfo ry:n historian ensimmäinen äänimuodossa ollut raamatunteksti

kuultiin Radio Novassa yöllä 28.10.2013 klo 00:31.
Ääniviesti oli 15 sekunnin mittainen. Viestin sisältö oli seuraava:

Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Raamattuinfo ry. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon.

Raamattuinfo ry:n ensimmäinen radiokampanja kestää noin vuoden. Raamatuntekstit luetaan yöaikaan, aikavälillä klo 00 – 06. Parillisilla viikoilla raamatunteksti kuuluu Radio Novassa neljä kertaa yössä ja parittomilla viikoilla Radio NRJn kautta kolme kertaa yössä.

Vuoden aikana radiosta tulevia muita raamatuntekstejä voit kuunnella täältä:

  •     Älköön sydämmenne olko levoton
  •     Tulkaa minun luokseni
  •     Minä olen tie totuus ja elämä
  •     Sitä joka tulee minun luokseni
  •     Taivas ja maa katoavat
  •     Minulle on annettu kaikki valta
  •     Kuka minä teidän mielestänne olen?
  •     Mitä te etsitte?

Finnpanel tutkii jatkuvasti suomalaisten radiokuuntelua ja tekee siitä erilaisia tilastoja. Näiden tilastojen perusteella on arvioitu, että kampanjan aikana raamatunteksti kuullaan noin 5 148 000 kertaa(=bruttokontaktit). Joku kuulee kampanjan aikana raamatuntekstin kerran, joku toinen useamman kerran.
Kuinka monta eri henkilöä(= nettokontaktit) sitten kuulee kampanjan aikana raamatuntekstin? Radio Novalta ja Radio NRJltä saamieni lukujen perusteella arvioin, että kampanjan aikana noin 1 400 000 eri henkilöä (iältään 9-99 vuotta) kuulee raamatuntekstin vähintään kerran. Eli vajaat 30% yhdeksän vuotta täyttäneistä suomalaisista tulisi kuulemaan raamatuntekstin Radio Novalta taikka Radio NRJltä vähintään yhden kerran.

Kampanjan aikana raamatunteksti tulee Radio Novasta 700 kertaa ja NRJltä 546 kertaa eli yhteensä 1246 kertaa.

Olisi mukava, jos raamatuntekstit saisivat pysyvän paikan eri radiokanavilla. Jumala on luonut sanallaan maailmankaikkeuden. Ei ole mitään syytä olettaa, että Jumalan sana olisi menettänyt voimansa ja merkityksensä aikojen saatossa.

Tilastojen mukaan 9 vuotta täyttänyt suomalainen kuuntelee päivittäin radiota keskimäärin 3 tuntia 7 minuuttia. Viikoittain 95% suomalaisista kuuntelee radiota. Seurakunta on siis jo paikalla, Jumalan Sana enää puuttuu.

Tietoa raamatuntekstikampanjoiden laadun valvonnasta.