Raamatuntekstikampanjan laadun seuranta

Raamatuntekstikampanjan laadun sekä kampanjan oikeanlaisen toteutumisen seuranta kampanjan aikana on ensiarvoisen tärkeää, oli kampanja sitten järjestetty bussipysäkeillä, julkisten liikennevälineiden sisätiloissa, radiossa, internetissä, sillankaiteissa tai missä tahansa.
Raamattuinfo ry:n järjestämiä kampanjoita seurataan kampanjan aikana ja kampanjan kulkuun liittyviä erilaisia tapahtumia, ongelmia ja ideoita dokumentoidaan kirjalliseen muotoon. Kampanjan laadun seurannasta saatua tietoa on voitu hyödyntää parantamalla tulevien/meneillään olevien kampanjoiden laatutasoa. Laadun seurannasta kertyvän tiedon avulla on löydetty myös erilaisia toimintatapoja, joilla kampanjoiden kustannustehokkuustasoa on pystytty parantamaan.

Jokaisesta järjestetystä kampanjasta laaditaan seikkaperäinen ja tarkka kirjallinen kuvaus.

Pääperiaatteena on se, että jos kampanjan laadun seurantaa ei pystytä järjestämään, ei kampanjaakaan kannata järjestää.