Miksi haluamme Raamatulle näkyvyyttä julkisilla paikoilla?

Meistä näyttää siltä, että Raamatun asema ja sen edustama arvomaailma on yhteiskunnassamme koko ajan pikkuhiljaa ja salakavalasti rapautumassa.
Tilalle tulee Raamatulle vieraita ajatusmalleja.

”Ihminen on sitä, mitä hän syö” lauloi Juice Leskinen joululaulussaan Sika.
Sillä, mitä syömme ja juomme, on vaikutusta terveyteemme ja hyvinvointiimme.
Samalla tavalla silmiemme ja korviemme kautta tuleva informaatio vaikuttaa ajatusmaailmaamme ja muokkaa arvomaailmaamme. Raamattu ja sen sanoma tuskin tekee poikkeusta tähän sääntöön: kun Raamattu ja sen sanoma/tekstit ovat esillä siellä, missä mekin, kyllä se jollain lailla vie ajatuksiamme Raamatun Jumalan suuntaan.

Yhteiskunta koostuu meistä yksittäisistä ihmisistä. Mitä useammalla ihmisellä Raamatun tekstit ja Jumala ovat mielessä, edes vähän, sitä suurempi vaikutus tällä on yhteiskuntaamme, sen arvoihin ja sitä kautta mm. päättäjiemme tekemiin päätöksiin.

Lähes kaikki suomalaiset liikkuvat kodin ulkopuolella eri syistä: matkat työhön, harrastuksiin, kauppaan, virastoihin jne. Katujen varsilla, julkisissa kulkuneuvoissa tai kauppakeskuksissa kovin harvoin törmää mihinkään, mikä veisi ajatuksiamme Raamatun ja Jumalan suuntaan. Nämä ovat kuitenkin juuri niitä paikkoja, joissa päivittäin vietämme paljon aikaamme.

Jos ei käy kirkoissa tai hengellisissä tapahtumissa eikä avaa Raamattua kotonaan, on varsin helppoa elää elämää, jossa ei törmää Raamattuun juuri koskaan. Moneen muuhun aikamme ilmiöön taasen on mahdotonta olla törmäämättä, mikäli astuu ulos kodistaan taikka avaa TV:n tai sanomalehden. Kristinuskon kannalta joka puolella kaupunkia, kauppakeskuksia sekä julkisia liikennevälineitä pursuava valtava informaatiotulva ei sinällään ole yleensä juurikaan mikään ongelma. Nähdäksemme ongelmana on se, että Raamattu ja Kristus puuttuvat tuosta informaatiotulvasta.

Jumala on luonut maailman Sanallaan. Sana voi edelleenkin luoda jotakin uutta ihmisen sisikunnassa, jos Sana olisi esillä. Ihmisen sana on vallannut niin tehokkaasti julkiset paikat, että ei sieltä oikein Jumalan Sanaa löydy, vaikka kuinka etsisi.

niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. ” (Jesaja 55:11)

Raamattua voidaan pitää eräänä elementtinä, joka edustaa Jumalan valtakuntaa maan päällä. Jos jollekin näkyvälle paikalle saadaan raamatunteksti, edes lyhyeksi aikaa, Jumalan valtakunta on jälleen vallannut uuden pienen siivun maailmasta.

Toivomme, että Raamatun tekstit ja niiden kautta Raamatun keskushenkilö, Jeesus, tulisi kaduillemme, kauppakeskuksiin, julkisiin kulkuneuvoihin ja yleensä niille julkisille paikoille, joissa päivittäin aikaamme vietämme.